Činnost v obciDlouhodobé cíle

Průběh hlavních aktivit v obci

Srpen - Září 2014 Probíhá údržba veřejných prostranství v obci. Kontrola a nutné práce v obecních lesích
Červenec 2014 Díky členům SDH Zborovy byl proveden nátěr střechy a okapů na budově hasičské zbrojnice.
Červen 2014 Probíhá údržba veřejných prostranství v obci, posekání trávy na hřišti u požární nádrže. Dále byla prořezána cesta nad kostelem. Je nainstalována závora na skládce v Lampíru.
Duben - Květen 2014 Probíhá údržba veřejných prostranství v obci. Kontrola a nutné práce v obecních lesích
Únor 2014 Probíhají práce na opravě kanalizace v obci. Dodán nový reproduktor obecního rozhlasu.
Prosinec 2013 1.12.2013 se konalo druhé slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Probíhá zimní údržba v obci.
Listopad 2013 Úprava prostranství před Obecním úřadem. Vysazení nového smrku. Zahájení prací na opravě střechy OÚ.
Září - Říjen 2013 Zabudovány nové dopravní značky.
Červen - Srpen 2013 Oprava rozhlasové ústředny, revize vedení a reproduktorů. Dodány čtyři nové reproduktory.
Květen - Červen 2013 Probíhá údržba veřejných prostranství v obci.
Únor - Březen 2013 Probíhají práce na obecních komunikacích, prořezání keřů v okolí několika obecních cest a pozemků.Kontrola a nutné práce v obecních lesích - zejména prořezávky a ochrana nových stromků proti zvěři. Proběhla oprava kolem pomníku na návsi.
Listopad - Prosinec 2012 Probíhá zimní údržba v obci.
Srpen - Září 2012 Probíhá údržba veřejných prostranství v obci.
14.července 2012 Se konal sběr komunálního odpadu, dále došlo k dokončení prací na odvodnění místní komunikace u čp. 41
4.července 2012 Byla provedena oprava na elektroinstalaci vodojemu. Dodávka pitné vody nebyla nijak omezena. "Závada byla zaviněna bouřkou."
Červen-Červenec 2012 Probíhají práce na odvodnění komunikace u čp. 41
Červenec 2012 23.6.2012 se konal úklid kostela sv. Jana Křtitele
Květen 2012 Oprava místní komunikace po celé obci. Pokračování prací na odvodnění komunikací. Dokončení prací je plánováno na červen 2012
Prosinec 2011 Oprava místní komunikace. Zahájení prací na odvodnění komunikací v obci.
Červen 2006 Oprava místní komunikace v části obce "Nad kostelem", ze které se za deště splavovalo velké množství materiálu.
léto 2005 Oprava místních komunikací v části obce "U váhy" a cesta do části obce zvané Lampír.
červenec až listopad 2004 Posílení přítoku víceúčelové požární nádrže na okraji obce. Byla vyhlouben vrt a kolem něho v horní části vybudována nádrž, ze které je zásobována požární nádrž.
červenec až srpen 2003 Oprava víceúčelové požární nádrže na okraji obce. Na tuto akci získala obec dotaci. Nádrž byla po opravě natřena barvou, což zajistili především členové místního SDH.
květen až červen 2003 Rekonstrukce místního rozhlasu - zakoupení nové rozhlasové ústředny zejména z důvodu nedostatečného výkonu předešlé a kompletní revize vedení a reproduktorů.
duben 2003 Přesun skládky železa na nově upravené místo v pískovně nad obcí a likvidace staré skládky. Také byl zakoupen druhý kontejner na plasty z toho důvodu, že jeden již nedostačoval a zapůjčen kontejner na papír.
září 2002 Rekonstrukce požární nádrže před č.p. 6. Byla provedena úplná oprava stěn této cca 7m hluboké nádrže a vybodována úplně nová nadzemní část, nyní obložená kamenem. Na strop byly použity původní betonové desky. Na rekonstrukci byla získána dotace od Ministrestva pro místní rozvoj České republiky ve výši 60.000,-Kč v rámci POV.
červen 2002 Oprava žulové opěrné zdi naproti místnímu Konzumu. Zeď byla kompletně vyčištěna, vyspárována a byla na ní postavena vrchní krycí betonová deska. Oprava byla financována z vlastních obecních zdrojů.
duben 2002 Úprava povrchu budovaného hřiště pod požární nádrží - zavezení drenáže, konečné srovnání a osetí travní směsí.
červenec až srpen 2001 Kompletní výstavba žulové opěrné zdi při hlavní komunikaci. Stavba byla financována z vlastních obecních prostředků. Obec bohužel nezískala státní dotaci, i když o ni žádala. Z důvodu nedostatku státních financí ji získali pouze obce do 100 obyvatel.
červen 2001 Oprava vnitřní omítky kostela a instalování kovové mříže do jednoho z vchodů. Zároveň byla provedena oprava okapů. Tyto dílčí opravy byly provedeny se souhlasem církve.
květen až červen 2001 Úprava povrchu na obecní louce pod požární nádrží. Upravená plocha bude sloužit jako hřiště na různé míčové hry a pro konání různých společenských akcí, zejména hasičských tréninků a soutěží. Zároveň bylo provedeno vyčištění blízkého obecního rybníku.
14.2.2001 Výměna a oprava kontejnerů na tříděný odpad.
od ledna 2001 Prořezání keřů v okolí několika obecních cest a pozemků. Práce byly prováděny místními občany za odběr vyřezaného dřeva.
říjen až listopad 2000 Převzetí, kontrola a nutné práce v obecních lesích - zejména prořezávky a ochrana nových stromků proti zvěři.
21.8.2000 až 1.9.2000 Oprava místních komunikací s celkovým nákladem zhruba 700.000,-Kč. Na opravu byla získána dotace z programu obnovy venkova ve výši 200.000,-Kč. Byly opraveny komunikace v horní části obce nad transformátorem, na návsi, v dolní části obce za odbočkou na Velenovy a cesta do části zvané Loužek.
červenec až srpen 2000 Úprava okolí požární nádrže - vyřezání keřů a pokosení trávy před i za oplocením. Natření celého plotu kolem požární nádrže.
červen 2000 Natření plotu kolem pomníku na návsi, plechových částí na budově hasičské zbrojnice atd.