Novinky

OBEC ZBOROVY

Úřední deska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu dne 4.3.2015 ve 20.00 hod., se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Zborovech.

Program zasedání

Vyvěšeno 22.2.2015 - Sejmuto......

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovy ze dne 17.12.2014.

Usnesení

Vyvěšeno 17.12.2014 - Sejmuto......

.

Ve středu dne 17.12.2014 ve 20.00 hod., se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Zborovech.

Program zasedání

Vyvěšeno 7.12.2014 - Sejmuto......

.

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu 2015-příjmy......................Návrh rozpočtu 2015-výdaje

Vyvěšeno 1.12.2014 - Sejmuto......

.

Usnesení č1/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zborovy konaného dbe 7.11.2014

Usneseni č1/2014_str_1.........................Usnesení č 1/2014_str_2

Vyvěšeno 7.11.2014 - Sejmuto......

.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Zborovy_Nicov

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny_Nicov

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny směr_Lampír

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny směr OÚ.Zborovy a směr Velenovy

Vyvěšeno 3.11.2014 - Sejmuto......

.

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Zborovy

Pozvánka

Vyvěšeno 28.10.2014 - Sejmuto......

.

Obec Zborovy vyzývá zájemce o provádění zimní údržby komunikací v obci Zborovy v zimním období 2014/2015

Výzva - 2014 - 2015

Vyvěšeno 17.10.2014 - Sejmuto......

.

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V OBCI ZBOROVY.

VÝSLEDKY

Vyvěšeno 11.10.2014 - Sejmuto......

.

Ve středu dne 8.10.2014 ve 20.00 hod., se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Zborovech.

Program zasedání

Vyvěšeno 29.09.2014 - Sejmuto......

.

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno 26.08.2014 - Sejmuto......

Oznámení o záměru obce

Oznámení_pdf

Vyvěšeno 30.06.2014 - Sejmuto......

Ve středu dne 16.7.2014 ve 20.00 hod.se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce

Program zasedání

Vyvěšeno 29.06.2014 - Sejmuto......

Nařízení č.1/2014 města Klatovy ze dne. 27.5.2014

Vyvěšeno 16.06.2014 - Sejmuto......

Usnesení č.21/2014 ze dne 4.6.2014 .........str_1...........str_2

Vyvěšeno 04.06.2014 - Sejmuto......

Protokol - účetní závěrka 2013

Vyvěšeno 04.06.2014 - Sejmuto......

Pouťová mše dne 22.6.2014 v 15.00 hodin v rotundě Sv. Jana Křtitele ve Zborovech.

Oznámení o konání veřejného zasedání dne 4.6.2014.....( Program zasedání )

Ve středu dne 4.6.2014 ve 20.00 hod., se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Zborovech.

Vyvěšeno 19.05.2014 - Sejmuto......

Závěrečný účet obce Zborovy za rok 2013......(str. 1)

(str. 2)..............(str. 3)

Vyvěšeno 19.05.2014 - Sejmuto......

Územní plán Zborovy.......(str.1).........(str.2)

Vyvěšeno 19.4.2014 - Sejmuto......

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno 8.4.2014 - Sejmuto......

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 (ZÚR PK)........(str.1)..........(str.2)

Vyvěšeno 20.3.2014 - Sejmuto......

Usnesení č. 20/2014 ze dne 7.3.2014.......strana_1........strana_2

Vyvěšeno 8.3.2014 - Sejmuto......

Veřejná vyhláška ÚPN 1.........Veřejná vyhláška ÚPN 2

Vyvěšeno 20.02.2014 - Sejmuto......

Oznámení o konání veřejného zasedání dne 7.3.2014

Vyvěšeno 18.02.2014 - Sejmuto......

(Oznámení o záměru obce)....... (Situace k pozemku 1410/2 v k.ú Zborovy)

Vyvěšeno 18.02.2014 - Sejmuto......

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Nicově

Vyvěšeno 18.02.2014 - Sejmuto......

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Zborovech

Vyvěšeno 18.02.2014 - Sejmuto......

Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.

Vyvěšeno 17.01.2014 - Sejmuto......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání veřejného zasedání dne: 11.12.2013

Vyvěšeno 11.12.2013

Návrh rozpočtu 2014 (příjmy)............Návrh rozpočtu 2014 (výdaje)

Vyvěšeno 24.11.2013

Veřejná vyhláška ..... [ str.1 ]..... [ str.2 ]

Vyvěšeno 9.11.2013

Pozvánka na setkání pracovních skupin.

Vyvěšeno 9.11.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

Vyvěšeno 10.10.2013

Pronájem místního hostince.

Vyvěšeno 14.9.2013

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Vyvěšeno 14.9.2013

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru

Závěrečný účet za rok 2012 str.1 Závěrečný účet za rok 2012 str.2 Závěrečný účet za rok 2012 str.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Zborovy za rok 2011

Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Zborovy

úvod