Ostatní památkyKostel Nanebevzetí Panny Marie v Nicově

Nicovský kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokním poutním kostelem postaveným podle projektů Kiliána Ignáce Dienzenhofera v letech 1719 - 1730 (podle některých pramenů 1717 - 1726). K. I. Dienzenhofer byl synem významného stavitele, sám se později stal dvorním císařským stavitelem císaře Karla V. Nicovský kostel postavil ve svých zhruba 30 letech. Později převzal po otci dostavbu chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Pohled na kostel

Stavbu nicovského kostela financoval tehdejší držitel plánického panství Adolf Bernard z Martinic. Významnou roli při rozhodování o stavbě kostela hrála přítomnost léčivého pramene, který je vzpomínán již v roce 1643. Na místě kostela stála lidová dřevěná kaple se sochou Madony. Stavba se stala uctěním pramene i nicovské Madony.

Přestože nicovský kostel je postaven na vrchu, má podloží vysokou úroveň spodních vod a nachází se v podmáčeném měkkém terénu. Proto byla stavba kostela založena na tzv. jehlách, tj. dubových pilotech.

Kostel je stavebním unikátem a pomníkem odvahy mladého Dienzenhofera. Poprvé v historii je zde použito zvláštního druhu klenutí stropu, který se nazývá "česká placka". Vnitřní výzdoba kostela je ve stylu vrcholného baroka. Kostel má centrální dispozici založenou na půdorysu řeckého kříže, stanovou střechu s lucernou a dvouvěžové průčelí. Za kostelem se nachází barokní márnice a hřbitov. Před kostelem stojí památná více než 400 let stará chráněná lípa, jejíž stáří je větší než stáří kostela.

více

Kostel byl původně postaven na samotě a na místě dnešního penzionu Pod zvonem se nacházel ovčín. Přilehlou budovu fary dal v roce 1749 postavit plánický občan Jan Opl. V letech 1770 - 1880 byla postupně přistavěna stará hospoda, nová hospoda a roku 1890 byla postavena budova jednotřídní školy. Roku 1895 byla na místě obydlí ovčáckého mistra postavena budova dvoutřídní školy. V jednotřídní škole bylo zřízeno ubytování pro učitele. Roku 1949 navštěvovali školu žáci ze Zborov, Lovčic, Plichtic a Hnačova naposledy. Od té doby zde žil významný zborovský občan pan Václav Lukáš s rodinou. Budova školy byla v letech 1992 - 1997 přestavěna na současný penzion Pod zvonem. V Nicově se v roce 1803 narodil otec významného českého vynálezce a podnikatele Františka Křižíka. Křižíkův děda v Nicově v letech 1803 - 1811 šenkoval.

Nedaleko Nicova směrem na Plánici se nachází léčivý pramen. Využíval jej i známý léčitel páter František Ferda ze Sušice. Pramen má slabší přítomnost radioaktivity a hodí se k homeopatickému způsobu léčby.Slovanské hradiště (Hrádek)

Hradiště Zborovy - slovanské hradiště z pozdní doby hradištní. Opevnění. Malé, dvoudílné hradiště o rozloze 60 x 40 m na zalesněném vrcholu kopce Hradiště je opevněno mohutnými valy a příkopy, na některých místech stále velmi dobře patrnými. Jedna ze dvou částí, akropole, má tvar nepravidelného obdélníku. Na její východní části je ohrazena valems příkopem, na západní straně navršenými balvany. Na severní straně se připojuje trojúhelníkové předhradí, které je od akropole odděleno příkopem a celý obvod je obehnán balvany.

Datace. Hradiště Zborovy bylo vybudováno Slovany v pozdní době hradištní. Původní hradiště je však porušeno stavbou středověkého hrádku.

Je památkově chráněno.