Podnikání, výstavba, ...Možnosti podnikání v obci

V obci Zborovy je registrováno cca 20 drobných podnikatelských subjektů. Z nich určitá část poskytuje služby pro místní občany. Jedná se převážně o služby v oblasti autoopravárenství, autodopravy, pohostinství a obchodní činnosti. Větší výrobní podnik zaměstnávající další pracovní síly, který by stabilizoval nezaměstnanost v regionu zde bohužel zatím chybí.

Obec má zájem o to, aby zde byl nějaký větší zaměstnavatel přítomen, a proto nabízí zájemcům k tomuto účelu vyčleněné obecní pozemky. Ke všem těmto pozemkům je možno zavést z malých vzdáleností telefonní, elektrické, vodovodní i plynové přípojky. Kanalizace v obci zatím chybí, ale její vybudování je jedním z cílů obce. Přednosti obce ve spojitosti s podnikáním jsou následující:

Možnosti výstavby rodinných domků

Obec Zborovy má v územním plánu vyčleněno území, kde se předpokládá výstavba rodinných domků. Sama obec v současné době nevlastní byty. Obecní úřad nemá zájem klást žádné administrativní bariery pro další rozvoj bytové výstavby. Naopak uvítá každý zájem o výstavbu rodinných domků a nabízí k prodeji i k tomuto účelu vyčleněné obecní pozemky.

Územní plán

Územní plán obce lze nalézt na stránkách Plzeňského kraje.